Framsida

Innehålls- förteckning

Inledning

Vad är en slagruta?

Olika redskap

Gitternäten

Aura

Bergssprickor

Historia

Skapade fält

Trojeborgar

Flyttade stenar

Vad är jordstrålning?

Frizoner?

Praktisk användning

Jordstrålningens härkomst

Psi-spåret

Egna ord

Tack till...

Källförteckning

Länkar