Specialarbete Slagrutan


1. Inledning
2. Vad är en slagruta?
2.1 Kroppen instrumentet
2.2 Jordstrålning
2.3 Rätt sinnestillstånd
2.4 Ordets härkomst
3. Olika redskap
3.1 Pekare
3.2 Slagruta
3.3 Pendel
3.4 Högre känslighet
4. Gitternäten
4.1 Currynätet
4.2 Hartmannätet
4.3 Variationer vanliga
4.4 Bredden
4.5 Lägesbestämning
4.6 Gitternätens struktur från ovan
5. Aura
5.1 Mätning av aurans storlek
5.2 Påverkan på människan
5.3 Påverkan på övrigt biologiskt liv
5.4 Påverkan på växter
5.5 Undersökning
6. Bergssprickor
6.1 Earth-tides
6.2 Omvänd påverkan
7. Historia
7.1 Historisk sammanfattning
7.2 Byggnaders placering
8. Skapade fält
8.1 Pelare
8.2 Konstgjorda pelare
9. Trojeborgar
9.1 Jordstrålningsmönster
9.2 Psykisk påverkan
10. Flyttade stenar
10.1 Kommunikation?
11. Vad är jordstrålning?
11.1 Resonansfrekvenser
11.2 Bildar linje
11.3 Frekvens hos auran
11.4 Frekvensbestämning
11.5 Skilda system
11.6 Ökar med åldern
12. Frizoner?
13. Praktisk användning
14. Jordstrålningens härkomst
15. Psi-spåret
15.1 Genomförande
15.2 Vetenskapligt utförda försök
15.3 Tillämpning
16. Egna ord
17. Tack till...
18. Källförteckning
18.1 Föredrag, intervjuer
18.2 Tidningsartiklar
18.3 Tidskriftsartiklar
18.4 Böcker
18.5 Uppslagsverk
18.6 WWW-sidor
 

Intresserad av feng shui, talsymbolik, egyptens pyramider mm. << Klicka här