1. Inledning

Vetenskap eller ej, så kommer du här strax kunna läsa om ett fenomen som knappast går att blunda för. Framfusig inledning kan tyckas, men efter närmare eftertanke så är det hela ett stort steg framåt i vår strävan efter förståelse om "hur allt fungerar". Om det nu stämmer det vill säga.

För att skriva om något så "humbug-betraktat" som slagrutan, är det viktigt att ha en någorlunda kritisk inställning till vad man läser och hör.

Men samtidigt är det lika viktigt att inte förkasta sådant som låter otroligt utan att först själv undersöka det. Det är bara genom att själv kontrollera så mycket som möjligt av det man skriver som det blir något värde i arbetet.

Om det hela är vetenskap eller ej kan diskuteras, men så länge man håller sig till vetenskapliga metoder för att få belägg för sina teorier så tycker jag det är tillåtet att behandla ämnet i ett specialarbete. Flera har följaktligen också undrat över hur jag tillåtits skriva om ämnet.

För den som undrar vilken frågeställning som arbetet grundar sig på, så kan jag nämna att från början var namnet på arbetet tänkt att bli "Slagrutan - bluff eller verklighet?", men då, som läsaren strax kommer att märka, det hela i stort grundar sig på att det är verklighet, d.v.s. att slagrutan fungerar, så passar inte det namnet längre. Istället skulle man kunna fråga sig "vad kan en slagruta användas till?", vilket jag hoppas läsaren bl.a. ska få svar på.

Då mina förkunskaper inom området var väldigt små, var det svårt att veta vilka begränsningar jag skulle göra. Jag har därför valt att begränsa djupet istället för bredden på arbetet, vilket jag hoppas ger en väl täckande helhetsbild, vilken i sin tur är tänkt att visa att allt på ett eller annat sätt faktiskt hänger ihop med varandra.

Det mesta i arbetet bygger på min personliga uppfattning, vilken jag skaffat mig genom egna undersökningar, litteratur (se källförteckningen) och genom föredrag, kurser och intervjuer med framstående personer inom området.

Det är därför inte alltid en allmän uppfattning som återspeglas, men så mycket som möjligt av innehållet har jag själv, genom egna undersökningar, försökt kontrollera.

Så, stäng av den eventuella skepticismen för ett tag, och få upp ögonen för ett nytt fenomen, som dock varit känt av våra förfäder i hundratals år!

Robert Carlesten, 1997