9. Trojeborgar

Trojeborgar kallas ofta de stenlagda labyrinter som det i Sverige finns ca. 300 av. De är byggda efter ett visst system där man utgår från ett kors, fyra vinklar och fyra punkter. Sedan kan man genom att sammanbinda ändarna och punkterna skapa en slags labyrint. Det finns många sägner och myter omkring trojeborgarna. De sägs ha används till allt från lekar till magiska föreställningar.

9.1 Jordstrålningsmönster

Det intressanta med borgarna är att dess stenläggning skapar ett nytt jordstrålningsfält i den närmaste omgivningen. Runt trojeborgen skapas ett blomliknande mönster i jordstrålningen. Detta blommönster har åtta blad och dess centrum ligger i mitten av trojeborgen. Vinklarna mellan varje "blad" är således 45°.

Mönstren kring trojeborgarna fanns inte innan borgarna lades, utan kommer tydligen till då stenarna placeras på detta sätt. Det verkar som om gitternäten utnyttjats till att skapa mönstereffekten kring och i trojeborgarna.

9.2 Psykisk påverkan

Drottning Kristinas ridbana
utanför Kungsör.

De olika gångarna i labyrinten påverkar tydligen auran på olika sätt. Experiment har gjorts där flera personer fått gå från ytterkanten till centrum av en trojeborg, och beskriva vad de känner i de olika gångarna. Olika känslor beskrivs för var och en av de olika gångarna.

Jordstrålningen varierar tydligen mellan de olika gångarna, vilket påverkar vår aura och därmed också vårt psyke.