10. Flyttade stenar

På flera platser i Sverige har man funnit ett antal stora stenar och klippblock som av människan blivit uppallade eller flyttade till sin nuvarande position. Efter inprickande på en karta har de visat sig ligga på exakta raka linjer genom landskapet. Dessa linjer kan vara flera mil långa. Mellan dessa stenar och klippblock kan man detektera en eller flera leylinjer. Genom att placera andra stenar på leylinjerna kan man påverka linjernas riktning och bredd.

10.1 Kommunikation?

Teorier finns om att denna möjlighet att kunna påverka leylinjerna, även på stora avstånd, har används som kommunikationsmedel av våra förfäder.

Om det mellan två platser går t.ex. åtta stycken leylinjer, så kan man alltså "släcka" någon eller flera av linjerna genom att lägga en sten på den. Det ger 64 olika kombinationer. Man kan alltså ha använt leylinjerna för att förmedla budskap, i exemplet finns möjlighet till 64 olika meddelanden.