12. Frizoner?

Frizon eller friläge brukar en plats som avgränsas av gitternätens fält benämnas, se figur 4.6. Ordet antyder att det skulle vara fritt från jordstrålning på dessa platser. Men eftersom det är förändringar av den jordstrålning man exponeras för som ger utslag, kan det mycket väl vara så att de s.k. frizonerna i själva verket är ett fält i sig. Vi exponeras i så fall ständigt för olika slags jordstrålningsfält, där varje fält har en egen frekvens.

Jordstrålningsfält med frekvenser över den frekvens kroppens aura har, misstänks vara de som minskar auran. Och motsatt så ökar bredden på kroppens aura om den exponeras för fält med jordstrålningsfält med lägre frekvens. Exempel på ett sådant fält är pelaren.