14. Jordstrålningens härkomst

Då förändringarna hos gitternätens och bergssprickornas bredd sammanfaller med tidpunkterna för de förändrade spänningarna i berggrunden, kan man anta att jordstrålningen har något samband med just bergspänningen. Jordskorpan består till ca. 40 procent av mineralen kvarts, vilken har piezoelektriska egenskaper. Med detta menas att när ämnet utsätts för tryck så uppstår elektrisk spänning. Omvänt så börjar kristallen självsvänga när den utsätts för elektrisk spänning. Detta utnyttjas t.ex. i kvartsur. Eftersom jordstrålning nu bevisligen inte är av elektrisk härkomst, men då man samtidigt funnit flera anledningar att tro att kvarts framkallar jordstrålning, så lutar misstankarna alltså åt att det förutom elektricitet även genereras ett annat fält i samband med att kvarts utsätts för tryck.