15. Psi-spåret

Detta kapitel hade inte varit med i arbetet om det inte vore för att jag själv lyckats genomföra ett par lyckade försök. Då fenomenet inte har mycket gemensamt med det övriga arbetet beskriver jag det ganska ytligt. Men två av mina egna tre försök fungerade, varför jag rekommenderar den som blir intresserad att läsa Göte Anderssons bok, se källförteckningen. Det hela fungerar verkligen, hur konstigt det än låter.

Psi är den 23:e bokstaven i det grekiska alfabetet.

Ett smått intill otroligt fenomen "upptäcktes" 1987 av svensken Göte Andersson. Göte är konstnär och har en stark visualiseringsförmåga. Det är just en god visualiseringsförmåga som är förutsättningen för hela fenomenet. Han är intresserad av parapsykologi och hade läst att man kan mäta auran hos en person med hjälp av en slagruta. Hans slagrutekunniga far fick prova på att mäta runt Göte, och mycket riktigt slog slagrutan på ett visst avstånd runt honom. Han ville då prova om han kunde öka bredden på sin aura och visualiserade starkt en stol ett par meter bort. Han tänkte att han sträckte sig fram mot stolen och tog tag i den.

När fadern sedan gick runt honom med slagrutan fick han förvånande nog utslag mellan Göte och stolen han visualiserat.

Detta tyckte de båda var mycket intressant och en rad experiment gjordes. Två andra svenskar, doktor Nils O. Jacobson och professor Jens A. Tellefsen kom med tiden också att intressera sig för Götes upptäckt.

15.1 Genomförande

Genom att en person starkt visualiserar något inom sig i ca. två minuter, skapas ett psi-spår, detekterbart med en slagruta, från personen till det han visualiserat.
Spåret ligger sedan kvar även om personen som skapat det avlägsnar sig.
Om man däremot flyttar på objektet som spåret går till, så följer spåret med det.
Vidare så går psi-spåret igenom väggar och tjocka bergsblock, medan det tvingas böja av för vanlig aluminiumfolie.
Spåren avklingar sakta för att efter ca. en timme inte längre gå att detektera med en slagruta.
Genom så kallad triangulering, där man från två olika ställen skapar psi-spår, och sedan på en karta beräknar var de möts, kan man finna borttappade personer och föremål.

15.2 Vetenskapligt utförda försök

40 strikt vetenskapligt utförda försök har genom åren gjorts, varav 32 har varit helt lyckade.

Man kan alltså endast med hjälp av tanken etablera ett psi-spår till ett objekt. Vidare så kan en psi-spår sträcka sig från ett par meter till flera mil.

15.3 Tillämpning

Man tror nu att flyttfåglarna använder sig av psi-spåret som hjälp att "hitta hem". Urinvånarna i Australien, aboriginerna, har visat sig ha utvecklat förmågan att skapa och känna psi-spår. De påstås t.ex. kunna hitta hem, var man än för dem. I Australien kallar man dessa spår för song-lines, vilka urinvånarna omedvetet skapar och följer.

Personligen tror jag att detta är vad vi normalt kallar för intuition. Dessa urinvånare använder ju ingen slagruta, utan "vet" bara vart de ska gå.