17. Tack till...

Nils-Axel Mörner, docent, Stockholm
Dan Mattsson, författare, Nyköping
Kjell Pedersson, lärare på Vasagymnasiet, Arboga
Thord Neumüller, författare, Bettna
Dick Sjöberg, arkitekt, Stockholm
Ole Kvamsdal, Stockholm
Magnus Fermin, Stockholm
Leif Engh, Gotland
Karl-Erik Enges, Vasa, Finland
Björn Schöön, ABEM Instrument AB, Bromma
Ingalill, Kungsörs Brunnsborrning, Kungsör