18. Källförteckning

18.1 Föredrag, intervjuer

Föredrag vid Anundshög av Dan Mattsson, hösten 1996
Slagrutesymposium vid Sveasalen, Stockholm, medverkande bl.a. Nils-Axel Mörner, Ola Kongshaug, Arne Groth, 1996-10-12
Privat "Slagrutekurs" vid Stockholms Universitet av Nils-Axel Mörner och Ole Kvamsdal
Intervjuer med flertalet personer, se bl.a. "Tack till..."

18.2 Tidningsartiklar

Englund, Rune, Svenska Dagbladet, Är det inte på tiden att vetenskapen blir vuxen?, 1996-03-24
Essén, Hanno, Svenska Dagbladet, Currykryss, 1996-03-17 Om sängen står i ett
Folcker, Annika, Svenska Dagbladet, Lärt slag om slagruta, 1996-02-01
Frölandshagen, Anne-Lene, Nya Wermlandstidningen, Hälsofarliga kryssningar...
Holm, Harry, Nerikes Allehanda, "Jordstrålning och farliga kors", 1997-03-22
Jacobsson, Anders, Nerikes Allehanda, Cirkeln är sluten, 1996-08-09, s. 22
Jansson , Åsa, Dagens Nyheter, Kurs om slagruta inget för högskola, 1996-04-15
Johnson, Mattias, Svenska Dagbladet, Slagruteforskning finns, 1996-03-11
Jonsson, Bengt, Svenska Dagbladet, Slagruteexpert utmanas av magiker, 1997-01-22
Kongshaug, Ola, Svenska Dagbladet, Det krävs skeptiker med ödmjukhet, 1996-03-17
Lind, Sven, Svenska Dagbladet, Gå på slagrutekurs!, 1996-04-18
Lindencrona, Gustav, Svenska Dagbladet, Vi behöver dokumentation om slagrutan, 1996-03-23
Manne, Rolf, Svenska Dagbladet, Finna vatten med slagruta, 1996-03-31
Manne, Rolf, Svenska Dagbladet, Skillnaden mellan tro och vetande, 1996-04-22
Manne, Rolf, Svenska Dagbladet, Slagrutan och Stockholms Universitet, 1996-02-29
Mortensen, Per, Dagens Nyheter, Elastisk klyka visar väg till vattnet, 1996-04-15
Mörner, Nils-Axel, Svenska Dagbladet, Rektor borde välkomna slagruteforskning, 1996-03-10
Mörner, Nils-Axel, Svenska Dagbladet, Ändå rör den sig - slagrutan, 1996-04-10
Nordh, Henrik, Metro, intervju med Nils-Axel Mörner, 1996-02-02
Wik-Thorsell, Anna-Lena, Svenska Dagbladet, Jordens strålning påverkar allt levande, 1996-01-16
Wik-Thorsell, Anna-Lena, Svenska Dagbladet, Och se! Slagrutan vrider sig..., 1995-05-29
Österman, Eric, Svenska Dagbladet, Slagruta fungerar, 1996-03-07
 

18.3 Tidskriftsartiklar

 
Forskning och framsteg 1996:2 s. 2, "Årets förvillare"-ånyo en akademsik forskare, Björn FjÆstad
Forskning och framsteg 1996:4 s 56-57, Slagrutor och jordstrålning?, Björn FjÆstad
Gaudeamus 1996:5, Slagkraftig vetenskap, Linda Törnros
Gränsöverskridaren 1996:5-6, Specialnummer från jordstrålningsgruppen, flera författare
Hemmets Journal 1996:33 s. 10-11, 102, Slagrutekonsten - en gammal kunskap, Viveka Lindgren
Hälsa 1990:5 s. 66-67, 69-70, 80, Han letar efter jordens hemliga krafter, Eva Olsson
Land 1988:20, Elektriske Thure skakar fram vatten, reportage
Ny Teknik 1996:15 s. 39, Med slagruta mot en bättre värld, Kaianders Sempler
Ny Teknik 1996:23 s. 26, Elöverkänsliga slagrutemän, Anonym insändare
Ny Teknik 1996:25 s. 27, Den som blundar går lätt vilse, Sten Flodin
Ny Teknik 1997:5 s. 11, Intervju med Nils-Axel Mörner, Jan Tångring
Sökaren 1991:3, Att gå med slagruta, Dan Mattsson
Sökaren 1996:3, Slagruta på kurs, ledaren
Sökaren 1996:4, Var går gränsen för tankens makt?, Åsa Freij
Sökaren 1997:2, Mörners kurser utvärderade, S.M.
UFO-aktuellt 1986:2 Uppsa Kulle- mer än en kungshög, Dan Mattsson, Arne Groth
SU-Nytt, 1996:1, Är slagrutor vetenskap?, Lena Wollin
SU-Nytt, 1996:2, Vetenskap, slagruta och förtroendeskadlighet, Nils-Axel Mörner
 

18.4 Böcker

 
Detektering av underjordiska vattendrag, Leif Engh, Lunds Universitets Naturgeografiska Instutition 1983
Jordpuls, fädernas gåtfulla kraft, Ulla och John Hamilton, Karlstedts Bokhandel AB, Skövde 1986
Jordstrålning, hälsa och forntida vetande, Dan Mattsson, AWJ-Länstryckeriet, Nyköping 1991
Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur, Thord Neumüller, Författares bokmaskin, Stockholm 1990
Kan hälsan påverkas av naturens fält?, Dick Sjöberg, AWJ-Kunskapsföretaget, Nyköping 1995
Jordstrålning som sjukdomsorsak, T.E. Peltonen, Porin Kirjakustannus förlag, Jyväskylässä, Finland
PSI-Spåret, Göte Andersson, Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening, Nyköping 1994
Slagrutan som instrument förr och idag, Nils-Axel Mörner, Stockholms universitet, Stockholm 1996
Stenring , fädernas glömda kunskap, Ulla och John Hamilton, Karlstedts Bokhandel AB, Skövde 1988
Svenskarna och deras övernaturliga upplevelser, Nils Norlén, Parthenon förlag, Nyköping 1996
 

18.5 Uppslagsverk

 
Det visste du inte! s. 146, Anfang Förlag, Stockholm 1992
Nationalencyklopedien, ? förlag, 199X
 
18.6 WWW-sidor, alla tillgängliga 1997-02-08
 
http://aps.org/apsnews/articles/11285.html
"Recent Experiments Make Strong Case for Dowsing"
Lawrence W. Frederick, University of Virginia
http://taishan.stanford.edu/sep/jon/dowsing.html
"Water witching (dowsing) works!"
Harry Joel
http://home.interstat.net/~slawcio/dowsing.html
"INTRODUCTION TO DOWSING"
Slawek Wojtowicz
http://onlinether.com/dowse4.htm
"How Does Dowsing Work?"
Dell Winders
http://rschp2.anu.edu.au:8080/cave/dowsdean.html
"The use of dowsing for the location of caves"
John Wilcock
http://www.geocities.com/CapitolHill/2280/psitutor.html
"Basic Dowsing Tutorial"
Michael S E Richards
http://www.azlink.com/~labyrinthltr/articles.htm
"The Labyrinth Letter"
Max Oppenheimer
http://www.spiritweb.org/Spirit/image-gallery.html
"Image Gallery and Collection of Spiritual Related Topics"
 
http://www.connect.ab.ca/~tylosky/
"FINALLY NEW SCIENTIFIC EVIDENCE BEHIND DOWSING"
Ken Tylosky
http://www.tiac.net/users/seeker/water.html
"Water Dowsing & Other Creative Alternatives"
Melvin D. Saunders
http://www.discoverit.com/at/asd/robin.html
"A Mini-Course in Pendulum Dowsing"
Walt Woods
http://www.dowsers.org/faq.htm
"American Society of Dowsers FAQ"
Kenneth E. Bannister
http://www.bypass.com/~lsmith/dowse.htm
"Dowsing - An Ancient Science"
Lawton R. Smith
http://www.ameritel.net/lusers/rviewer/
"CONTROLLED REMOTE VIEWING"
Lyn Buchanan
http://www.dowsing.com/Dowsing/mdh.htm
"MAP DOWSING Handbook"
Verne L. Cameron
http://www.newage.com.au/library/dowse1.html
"Interview with Dowser Sig Lonegren"
D. Canton
http://www.geo.org/dowse.htm
"Finding Places of Power: Dowsing Earth Energies"
Charles R. Pettis