19. Länkar

Dan Mattssons hemsida

http://home3.swipnet.se/~w-33505/

Slagrutans hemsida, av Lennart Svensson

http://www.algonet.se/~eneby/slagruta.htm

Jonas Liljegrens hemsida om bl.a PSI-spåret

http://www.paranormal.se

Jordstrålningscentrums webbplats, "synliggör det osynliga"

http://www.jordstralningscentrum.se

Seriös webbplats om astrologi och feng shui.

http://www.annagranberg.com